DŠÚ Školský úrad
O úrade Školy a zariadenia Dokumenty Financovanie Informácie
.

Škola vzdeláva, aby vychovávala, čiže aby človeka budovala zvnútra a oslobodzovala ho od vnútorných napätí, ktoré by mu mohli zabrániť, aby žil naplno ako človek.

Úlohy katolíckej školy spočívajú vo vytvorení harmonickej syntézy medzi kultúrou a vierou, ako aj medzi vierou a životom, teda syntézy, ktorá vzniká, ak sa vo svetle evanjeliového posolstva vzájomne dopĺňajú rôzne poznatky z rozličných oblastí ľudského poznania a ak sa zároveň rozvíjajú čnosti, ktoré charak- terizujú kresťana.

KATOLÍCKA ŠKOLA. Kongregácia pre katolícku výchovu. Rím 1977.IROP - logoVítajte na oficiálnych stránkach školského úradu.

Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie je v súlade s ustanoveniami zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších zmien a doplnkov zriaďovateľom cirkevných škôl a školských zariadení v Spišskej diecéze. Štatutárnym zástupcom zriaďovateľa je diecézny biskup, Mons. ThDr. Štefan Sečka, PhD.

Školský úrad plní úlohy zriaďovateľa v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní, zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších zmien a doplnkov a zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších zmien a doplnkovvelkonocny_pozdrav_2020

01.05.2019

Časopis KAPITULA 2019.KAPITULA 1/2019
KAPITULA 2/201920.10.2017

dkk4 Pozvánka na podujatie
Dni kresťanskej kultúry IV.

24. - 26. október 2017
 
Kňažský seminár biskupa Jána Vojtaššáka Spišská Kapitula

10.10.2017

vikar
Biskupský vikár pre katechézu a katolícke školstvo

Spišský diecézny biskup Mons. Štefan Sečka zriadil nový úrad
Biskupského vikára pre katechézu a katolícke školstvo

a s účinnosťou od 1.
októbra 2017 vymenoval
biskupského vikára pre katechézu a katolícke školstvo –
ThDr. Viktora Pardeľa, PhD.

15.05.2017


Pozvánka na kultúrno - duchovný festival Spišský Jeruzalem 2017.
25. - 28. máj 2017, Spišská Kapitula, Spišské Podhradie

spissky_jeruzalem_2017


02.05.2017

Svätý Otec udelil apoštolské požehnanie študentom

Cirkevného gymnázia sv. Mikuláša v Starej Ľubovni.

erb Študenti 4. B poslali v októbri 2016 pri príležitosti svojej stužkovej slávnosti pozdrav pápežovi Františkovi s prosbou o požehnanie. Nedávno obdržali list od vatikánskeho veľvyslanca na Slovensku, v ktorom odkazuje, že František sa milému gestu študentov úprimne potešil. Zároveň želá každému z nich všetko dobré na prahu života a veľmi rád ich sprevádza svojou modlitbou. Takisto s radosťou udeľuje svoje apoštolské požehnanie celému gymnáziu, pedagógom, zamestnancom, študentom a najmä pisateľom listu. [Zobraziť celý list]


EURÓPSKY FOND REGIONÁLNEHO ROZVOJA
Liturgické čítania,
čítanie Svätého Písma, vyhľadávanie vo Svätom Písme.


 Vatikánsky Rozhlas

Počet návštev od 15.9.2006
© Copyright 2016 * Diecézny školský úrad * All rights reserved!