DŠÚŠkolský úrad
O úrade Školy a zariadenia Dokumenty Financovanie Informácie.

Škola vzdeláva, aby vychovávala, čiže aby človeka budovala zvnútra a oslobodzovala ho od vnútorných napätí, ktoré by mu mohli zabrániť, aby žil naplno ako človek.

Úlohy katolíckej školy spočívajú vo vytvorení harmonickej syntézy medzi kultúrou a vierou, ako aj medzi vierou a životom, teda syntézy, ktorá vzniká, ak sa vo svetle evanjeliového posolstva vzájomne dopĺňajú rôzne poznatky z rozličných oblastí ľudského poznania a ak sa zároveň rozvíjajú čnosti, ktoré charak- terizujú kresťana.

KATOLÍCKA ŠKOLA. Kongregácia pre katolícku výchovu. Rím 1977.
ZŠ sv. Cyrila a Metoda SNV


ZŠ sv. Cyrila a Metoda a Cirkevná materská škola v Spišskej Novej Vsi

vás srdečne pozývajú

na Vianočnú akadémiu:

 

SRDCE PRE VIANOČNÝ ZVON

 

ktorá sa uskutoční dňa 14. decembra 2016 o 16:30 hod.

v priestoroch Kina Mier.

Vstupné je dobrovoľné.


EURÓPSKY FOND REGIONÁLNEHO ROZVOJA
Liturgické čítania,
čítanie Svätého Písma, vyhľadávanie vo Svätom Písme.


 Vatikánsky Rozhlas

Počet návštev od 15.9.2006
© Copyright 2016 * Diecézny školský úrad * All rights reserved!