Centrá voľného času

Diecézne centrum voľného času
032 06 Važec, Janka Silana 372
Tel.:044/5280821
Riaditeľ CVČ: Mgr. Ľubomír Lorenčík
e-mail

Centrum voľného času P. A. Krajčíka
065 03 Podolínec, Kláštorná 2
Tel.:0917/648345
Riaditeľ CVČ: Mgr. Michal Hanečák
e-mail

Cirkevné centrum voľného času
059 01 Krížová Ves, č. 252
Tel.:0907/949993
Riaditeľ CVČ: Ing. Ľubomíra Pitoňáková
e-mail