Katolícke školy a školské zariadenia v diecéze

ŠKOLSKÝ ROK 2018/2019

Druh školy - školského zariadenia počet
škôl žiakov
Materská škola 10 583
Špeciálna materská škola 1 44
Základná škola 18 3 917
Špeciálna základná škola 2 183
Gymnázium 6 1 141
Stredná zdravotnícka škola 1 395
Stredná odborná škola 1 99
Praktická škola 1 8
Odborné učilište
1
22
Základná umelecká škola 3 899
Školský internát 3 104
Centrum voľného času 6 1012
Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva 1 256
Školský klub detí 18 1220