Katolícke školy a školské zariadenia v diecéze

ŠKOLSKÝ ROK 2019/2020

Druh školy - školského zariadenia počet
škôl žiakov
Materská škola 10 627
Špeciálna materská škola 1 40
Základná škola 18 4 052
Špeciálna základná škola 2 193
Gymnázium 6 1 128
Stredná zdravotnícka škola 1 383
Stredná odborná škola 1 82
Praktická škola 1 9
Odborné učilište
1
28
Základná umelecká škola 3 869
Školský internát 3 113
Centrum voľného času 6 1 181
Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva 1 326
Školský klub detí 18 1 309