Zriaďovateľ:
SPIŠSKÁ KATOLÍCKA CHARITA - Sp. NOVÁ VES

Špeciálna základná škola sv. Maximiliána Kolbeho
052 01 Spišská Nová Ves, Gaštanová 11
Tel.:053/4414301
Fax:053/4424500

Riaditeľ školy: Mgr. Ing. Mária Hrušovská Petríková
e-mail

Zriaďovateľ:
SPIŠSKÁ KATOLÍCKA CHARITA - Sp. NOVÁ VES

Praktická škola sv. Maximiliána Kolbeho
052 01 Spišská Nová Ves, Gaštanová 11
Tel.:053/4414301
Fax:053/4424500
Riaditeľ školy: Mgr. Ing. Mária
Hrušovská Petríková
e-mail

Zriaďovateľ:
KONGREGÁCIA MILOSRDNÝCH SESTIER SV. VINCENTA
- SATMÁROK

Základná škola sv. Vincenta
034 01 Ružomberok, Nám. A. Hlinku 22
Tel. - Fax:044/4329933
Riaditeľ školy: Mgr. Mária Brejková - sr. Angela
e-mail

Zriaďovateľ:
KONGREGÁCIA MILOSRDNÝCH SESTIER SV. KRÍŽA

Stredná zdravotnícka škola Mária Terézie Schererovej
034 01 Ružomberok, Dončova 7
Tel.:044/4328166
Riaditeľ školy: PhDr. Antónia Dobrovičová
e-mail

Zriaďovateľ:
KONGREGÁCIA MILOSRDNÝCH SESTIER SV. VINCENTA - SATMÁROK

Materská škola sv. Lujzy
034 01 Ružomberok, Nám. A. Hlinku 67
Tel.:0948/725580
Riaditeľ školy: Bc. Lenka Jirotková
e-mail