Špeciálne školy

Základné špeciálne školy

Spojená špeciálna škola internátna J. Vojtaššáka
Špeciálna materská škola J. Vojtaššáka internátna
Špeciálna základná škola J. Vojtaššáka internátna
ZŠ pre žiakov so sluchovým postihnutím J. Vojtaššáka internátna
ZŠ pre žiakov s telesným postihnutím J. Vojtaššáka internátna
ZŠ pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou J. Vojtaššáka internátna
ZŠ pre žiakov s autizmom J. Vojtaššáka internátna
Praktická škola J. Vojtaššáka internátna

054 01 Levoča, Kláštorská 24/a
Tel.:053/4512334
Fax:053/4514404
Riaditeľ školy: PaedDr. Monika Husková
e-mail

Spojená škola sv. K. Hofbauera internátna
065 03 Podolínec, Kláštorná 2
Tel.:052/4391257
Riaditeľ školy: Ing. Jozef Goč
e-mail

Stredné špeciálne školy

Praktická škola
Spojená špeciálna škola internátna J. Vojtaššáka
054 01 Levoča, Kláštorská 24/a
Tel.:053/4512334
Fax:053/4514404
Riaditeľ školy: PaedDr.
Monika Husková
e-mail