Stredné školy

Gymnáziá

Gymnázium sv. Jána Pavla II.
Spojená škola sv. Jána Pavla II.
058 01 Poprad, Dlhé hony 3522/2
Tel.:052/7721389
Fax:052/7765233
Riaditeľ školy: PaedDr. Marcel Karkoška
e-mail

Gymnázium sv. Františka Assiského
054 01 Levoča, Kláštorská 24
Tel.:053/4170600, 4170601
Fax:053/4170602
Riaditeľ školy: PaedDr. Marta Zabielna, PhD.
e-mail

Gymnázium sv. Andreja
034 50 Ružomberok, Nám. A. Hlinku 5
Tel.:044/4321112, 4329462
Riaditeľ školy: PaedDr. Kamil Nemčík
e-mail

Cirkevné gymnázium sv. Mikuláša
064 01 Stará Ľubovňa, Štúrova 383/3
Tel.:052/2388411, 2388412
Mobil:0908/972400
Riaditeľ školy: Mgr. Pavol Chmeliar
e-mail

Cirkevné gymnázium Š. Mišíka
052 01 Spišská Nová Ves, Radničné nám. 271/8
Tel.:053/4173702
Riaditeľ školy: Mgr. Otília Berková
e-mail

Cirkevné gymnázium A. Radlinského
Cirkevná spojená škola
026 01 Dolný Kubín, Okružná 2062/25
Tel.:0911/876026
Riaditeľ školy: Mgr. Ľudovít Mačor
e-mail

Stredné odborné školy

Stredná zdravotnícka škola Š. Kluberta
054 01 Levoča, Kláštorská 24A
Tel.:053/4512401
Fax:053/4512269
Riaditeľ školy: PhDr. Iveta Strážiková, PhD.
e-mail

Stredná odborná škola sv. K. Hofbauera
065 03 Podolínec, Kláštorná 2
Tel.: 052/4391257
Fax: 052/4391130
Riaditeľ školy: Ing. Jozef Goč
e-mail