Základné školy s materskou školou

Základná škola Kráľovnej Pokoja
065 34 Haligovce č. 24
Tel.: ZŠ: 052/4397168 MŠ: 0918/607728
Riaditeľ školy: Ing. Miroslav Poláček
e-mail

Základná škola s materskou školou sv. Jána Krstiteľa
065 34 Veľká Lesná č. 16
Tel. - Fax: 052/4397226
Riaditeľ školy: Mgr. Mária Šromovská
e-mail

Základná škola s materskou školou sv. Jána Nepomuckého
053 02 Klčov č. 28
Tel.: 053/4592102
Riaditeľ školy: PaedDr. Miroslava Lojková
e-mail

Základná škola s materskou školou sv. Matúša
034 91 Švošov č. 71
Tel.: 044/4391146
Riaditeľ školy: PaedDr. Daniela Povalová
e-mail

Základná škola s materskou školou A. Radlinského
zložka Cirkevnej spojenej školy
026 01 Dolný Kubín, Okružná 2062/25
Tel.:0911/876026
Riaditeľ školy: Mgr. Ľudovít Mačor
e-mail

Základná škola s materskou školou sv. Kríža
060 01 Kežmarok, Petržalská 21
Tel.:052/4565002
Riaditeľ školy: PaedDr. Pavol Krajči
e-mail

Základná škola s materskou školou sv. Cyrila a Metoda
064 01 Stará Ľubovňa, Štúrova ul. 383/3
Tel.:052/2288401
Riaditeľ školy: Ing. Monika Maníková
e-mail

Základná škola s materskou školou R. Dilonga
028 01 Trstená, Hviezdoslavova 823/7
Tel. - Fax:043/5392598
Riaditeľ školy: PhDr. Mgr. Eva Ragalová
e-mail