Základné umelecké školy

Základná umelecká škola J. Silana
Cirkevná spojená škola
058 01 Poprad, Dlhé hony 3522/2
Tel.:052/7721389
Fax:052/7765233
Riaditeľ školy: Ing. Katarína Krajňáková
e-mail

Základná umelecká škola sv. Jána Krstiteľa
Cirkevná spojená škola
053 61 Spišské Vlachy, Komenského 6
Tel. - Fax:053/4485468
Riaditeľ školy: Mgr. Renáta Bašistová
e-mail

Základná umelecká škola sv. J. Nepomuckého
053 02 Klčov č. 156
Tel.:053/4592496
Riaditeľ školy: Prof. ThDr. PhDr. Amantius Akimjak, PhD.
e-mail