Výkazy ku správam o hospodárení v roku 2009


V súlade s ustanovením § 7, odst. 1 zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení má škola a školské zariadenie povinnosť vypracovať správu o hospodárení za príslušný kalendárny rok. Na tejto stránke zverejňujeme výkazy k správe o hospodárení za rok 2009 škôl a školských zariadení v našej zriaďovateľskej pôsobnosti.

Škola Sídlo
Základná škola s materskou školou A. Radlinského Dolný Kubín
Základná škola s materskou školou sv. Cyrila a Metoda Stará Ľubovňa
Cirkevné gymnázium sv. Mikuláša Stará Ľubovňa
Cirkevná základná škola sv. Gorazda Námestovo
Cirkevná základná škola sv. J. Krstiteľa Spišské Vlachy
Základná škola Povýšenia sv. Kríža Smižany
Základná škola s materskou školou Kráľovnej Pokoja Haligovce
Základná škola Apoštola Pavla Liptovský Mikuláš
Špeciálna základná škola internátna sv. K. Hofbauera Podolínec
Gymnázium sv. Andreja Ružomberok
Základná škola s materskou školou sv. J. Krstiteľa Veľká Lesná
Základná škola sv. Michala Spišské Tomášovce
Základná škola s materskou školou sv. J. Nepomuckého Klčov
Základná škola sv. Cyrila a Metoda Stará Ľubovňa
Gymnázium sv. Františka Assiského Levoča
Cirkevná základná škola Š. Šmálika Tvrdošín
Cirkevná základná škola R. Dilonga Trstená
Stredná odborná škola sv. K. Hofbauera Podolínec
Cirkevná základná škola sv. apoštola Pavla Sihelné
Cirkevné gymnázium A. Radlinského Dolný Kubín
Cirkevná základná škola s materskou školou sv. Matúša Švošov
Cirkevná základná škola J. Sklenára Letanovce
Centrum voľného času P. A. Krajčíka Podolínec
Cirkvené gymnázium Š. Mišíka Spišská Nová Ves
Spojená špeciálna škola internátna J. Vojtaššáka Levoča
Stredná zdravotnícka škola Š. Kluberta Levoča
Základná škola s materskou školou sv. Kríža Kežmarok
Cirkevné gymnázium P. U. Olivu Poprad
Základná škola sv. Cyrila a Metoda Spišská Nová Ves
Diecézne centrum voľného času Važec
Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie - zriaďovaetľ Spišské Podhradie