Výkazy ku správam o hospodárení v roku 2012


V súlade s ustanovením § 7, odst. 1 zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších zmien a doplnkov má škola a školské zariadenie povinnosť vypracovať správu o hospodárení za príslušný kalendárny rok. Na tejto stránke zverejňujeme výkazy k správe o hospodárení za rok 2012 škôl a školských zariadení v našej zriaďovateľskej pôsobnosti.

Škola Sídlo
Cirkevná spojená škola Dolný Kubín
Základná škola s materskou školou Kráľovnej Pokoja Haligovce
Základná škola s materskou školou sv. Kríža Kežmarok
Základná škola s materskou školou sv. J. Nepomuckého Klčov
Cirkevná základná škola J. Sklenára Letanovce
Gymnázium sv. F. Assiského Levoča
Stredná zdravotnícka škola Š. Kluberta Levoča
Spojená škola J. Vojtaššáka internátna Levoča
Základná škola Apoštola Pavla Liptovský Mikuláš
Cirkevná základná škola sv. Gorazda Námestovo
Stredná odborná škola sv. K. Hofbauera Podolínec
Špeciálna základná škola internátna sv. K. Hofbauera Podolínec
Centrum voľného času pátra A. Krajčíka Podolínec
Cirkevná spojená škola Poprad
Gymnázium sv. Andreja Ružomberok
Cirekvná základná škola sv. apoštola Pavla Sihelné
Základná škola Povýšenia sv. Kríža Smižany
Základná škola sv. Cyrila a Metoda Spišská Nová Ves
Cirkevné gymnázium Š. Mišíka Spišská Nová Ves
Základná škola sv. Michala Spišské Tomášovce
Cirkevná spojená škola Spišské Vlachy
Základná škola s materskou školou sv. Cyrila a Metoda Stará Ľubovňa
Cirkevné gymnázium sv. Mikuláša Stará Ľubovňa
Cirkevná základná škola s materskou školou sv. Matúša Švošov
Cirkevná základná škola R.Dilonga Trstená
Cirkevná základná škola Š. Šmálika Tvrdošín
Diecézne centrum voľného času Važec
Základná škola s materskou školou sv. J. Krstiteľa Veľká Lesná
Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie - zriaďovateľ Spišské Podhradie