Financovanie škôl a školských zariadení sa realizuje podľa zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení prostredníctvom zriaďovateľa školy. Školám a školským zariadeniam sú poskytované finančné prostriedky na základe normatívov podľa počtu žiakov, školským stravovacím zariadeniam podľa počtu vydaných jedál.

Prostredníctvom zriaďovateľa sú tiež materským a základným školám poskytované finančné prostriedky deťom z rodín v hmotnej núdzi a rodín, ktorých príjem je do výšky životného minima na stravu, školské potreby a motovačný príspevok.