Informácie a oznamy


V tejto sekcii našich stránok Vám budeme poskytovať základné informácie o školách v zriaďovateľskej pôsobnosti a o katolíckych školách v Spišskej diecéze. Nájdete tu tiež oznamy o podujatiach organizovaných pre školy a ďalšie oznamy súvisiace s riadiacou a koordinačnou funkciou školského úradu.

30.10.2019

Výzva na predkladanie ponúk.

Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ZVO zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov predkladá výzvy na predkladanie ponúk:

1. Didaktické vybavenie pre projekt "Zvýšenie kapacity pre predprimárne vzdelávanie v Základnej škole s materskou školou Rudolfa Dilonga v Trstenej"

2. IKT vybavenie pre projekt "Zvýšenie kapacity pre predprimárne vzdelávanie v Základnej škole s materskou školou Rudolfa Dilonga v Trstenej"

3. Nábytok pre projekt "Zvýšenie kapacity pre predprimárne vzdelávanie v Základnej škole s materskou školou Rudolfa Dilonga v Trstenej"

4. Nábytkové vybavenie pre projekt "Zvýšenie kapacity pre predprimárne vzdelávanie v Základnej škole s materskou školou Rudolfa Dilonga v Trstenej"

5. Predmetom zákazky je kúpa kobercov na základe schváleného nenavratného finančného príspevku.

6. 
Predmetom zákazky je kúpa krytov na radiátory na základe schváleného nenavratného finančného príspevku.

7.
 
Predmetom zákazky je kúpa žaluzií na základe schváleného nenavratného finančného príspevku.

1. Didaktické vybavenie - výzva

2. IKT vybavenie - výzva

3. Nábytok - výzva

4. Nábytkové vybavenie - výzva

5. Koberce - výzva

Koberce - Príloha č. 1

6. Kryty na radiátory - výzva

Kryty na radiátory - Príloha č. 1

7. Žalúzie - výzva

Žalúzie - Príloha č. 1


8.7.2019

Výzva na predloženie ponuky.

Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie ako obstarávateľ v zmysle § 8 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) vás žiadame o predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný predmet zákazky:

„Stavebno-technické úpravy existujúcich priestorov ZŠ s MŠ R. Dilonga v Trstenej pre potreby obstarania odborných učební a knižnice“

Výzva na predloženie ponuky.

Príloha č.1

Príloha 2.1 výzvy

Príloha 2.2 výzvy

Príloha 2.3 výzvy

Príloha 2.4 výzvy

Príloha 2.5 výzvy

Príloha 2.6 výzvy

Príloha 2.7 výzvy

Príloha 2.8 výzvy

Príloha 2.9 výzvy

Príloha 2.10 výzvy

Príloha 2.11 výzvy

Príloha č. 3


27.6.2018

Výzva na predloženie ponuky.

Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie ako obstarávateľ v zmysle § 8 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) uskutočňuje výber na stavebné práce v zmysle § 117 ZVO - predmet zákazky : „Zvýšenie kapacity pre predprimárne vzdelávanie v Základnej škole s materskou školou Rudolfa Dilonga v Trstenej“.

Výzva na predloženie ponuky.

Príloha č.1

Príloha č. 2.1

Príloha č. 2.2.1

Príloha č. 2.2.2

Príloha č. 2.2.3

Príloha č. 2.2.4

Príloha č. 2.2.5

Príloha č. 3