Oznamy


27.6.2018
Výzva na predloženie ponuky.

Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie ako obstarávateľ v zmysle § 8 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) uskutočňuje výber na stavebné práce v zmysle § 117 ZVO - predmet zákazky : „Zvýšenie kapacity pre predprimárne vzdelávanie v Základnej škole s materskou školou Rudolfa Dilonga v Trstenej“.
Výzva na predloženie ponuky.

Príloha č.1

Príloha č. 2.1

Príloha č. 2.2.1

Príloha č. 2.2.2

Príloha č. 2.2.3

Príloha č. 2.2.4

Príloha č. 2.2.5

Príloha č. 3


9.2.2017
Informačný seminár k výzve na podávanie projektov Renovabis 2017
renovabis_logo
Pozývame Vás na informačný seminár k výzve na podávanie projektov v roku 2017, ktorý sa uskutoční 24.2.2017 o 12:00 hod. v Spišskej Kapitule v priestoroch diecézneho školského úradu. Seminár bude trvať jeden a pol hodiny a bude na ňom možnosť osobne konzultovať svoje projekty.


2.12.2016


ZŠ sv. Cyrila a Metoda a Cirkevná materská škola v Spišskej Novej Vsi

vás srdečne pozývajú

na Vianočnú akadémiu:

 

SRDCE PRE VIANOČNÝ ZVON

 

ktorá sa uskutoční dňa 14. decembra 2016 o 16:30 hod.

v priestoroch Kina Mier.7.4.2015
Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie ako zriaďovateľ Spojenej školy Jána Vojtaššáka internátnej v Levoči vyhlásuje výberové konanie na miesto riaditeľa školy. VYHLÁSENIE VÝBEROVÉHO KONANIA


11.12.2014
Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie ako zriaďovateľ škôl vyhlásuje výberové konanie na miesto riaditeľa týchto škôl: (kliknutím na názov školy otvoríte dokument - vyhlásenie výberového konania):


20.5.2014
Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie ako zriaďovateľ Cirkevnej spojenej školy v Spišských Vlachoch vyhlásuje výberové konanie na miesto riaditeľa tejto školy. Vyhlásenie výberového konania: CSŠ Spišské Vlachy


10.4.2014
Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie ako zriaďovateľ škôl vyhlásuje výberové konanie na miesto riaditeľa týchto škôl: (kliknutím na názov školy otvoríte dokument - vyhlásenie výberového konania):


26.2.2014
Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie ako zriaďovateľ Diecézneho centra voľného času vo Važci a Centra voľného času P. A. Krajčíka v Podolínci vyhlasuje výberové konanie na miesto riaditeľa uvedených školských zariadení.


3.9.2013
Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie ako zriaďovateľ Cirkevného centra voľného času v Krížovej Vsi vyhlasuje výberové konanie na miesto riaditeľa školského zariadenia. Vyhlásenie výberového konania .


3.6.2013
Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie ako zriaďovateľ ZŠ s MŠ sv. Kríža v Kežmarku vyhlasuje výberové konanie na miesto riaditeľa školy. Vyhlásenie výberového konania .


7.5.2013
Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie ako zriaďovateľ škôl vyhlásuje výberové konanie na miesto riaditeľa týchto škôl: (kliknutím na názov školy otvoríte dokument - vyhlásenie výberového konania):


19.12.2011
Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie ako zriaďovateľ školy vyhlásil výberové konanie na miesto riaditeľa školy: (kliknutím na názov školy otvoríte dokument - vyhlásenie výberového konania):


21.7.2011
Oznamujeme, že ZŠ Š. Šmálika v Tvrdošíne získala 1. miesto v kategórii základných škôl v súťaži o "Najlepší projekt eTwinningu na Slovensku" udeľovaný Národnou službou pre elektronickú spoluprácu škôl pri Žilinskej univerzite v Žiline v školskom roku 2010/2011. Viac...


12.5.2011
Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie ako zriaďovateľ škôl vyhlásil výberové konanie na miesto riaditeľa týchto škôl (kliknutím na názov školy otvoríte dokument - vyhlásenie výberového konania):


31.3.2011
Výber dodávateľa.V zmysle ustanovenia § 99 ods. 3 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov obstarávateľ - osoba podľa § 7 Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie, Spišská Kapitula č. 9, 053 04 Spišské Podhradie uskutočňuje výber dodávateľa na stavebné práce - podprahová zákazka REKONŠTRUKCIA ZÁKLADNEJ ŠKOLY SIHELNÉ". Výzva na predkladanie ponúk.


28.3.2011
Výber dodávateľa.V zmysle ustanovenia § 99 ods. 3 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov obstarávateľ - osoba podľa § 7 Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie, Spišská Kapitula č. 9, 053 04 Spišské Podhradie uskutočňuje výber dodávateľa na stavebné práce - podprahová zákazka PRÍSTAVBA, NADSTAVBA, MODERNIZÁCIA A STAVEBNÉ ÚPRAVY NA OBVODOVOMO PLÁŠTI ZŠ SV. CYRILA A METODA V SP. NOVEJ VSI". Výzva na predkladanie ponúk.


25.10.2010
Súťaž v prednese kresťanskej poézie a prózy. Cirkevná spojená škola v Poprade je organizátorom súťaže v prednese kresťanskej poézie a prózy "A SLOVO BOLO U BOHA". Propozície súťaže.


17.9.2010
Výberové konanie na miesto riaditeľa školy. Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie ako zriaďovateľ Cirkevného gymnázia Š. Mišíka v Spišskej Novej Vsi vyhlásil výberové konanie na miesto riaditeľa školy. Vyhlásenie výberového konania.


26.8.2010
Výber dodávateľa.V zmysle ustanovenia § 99 ods. 3 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov obstarávateľ - osoba podľa § 7 Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie, Spišská Kapitula č. 13, 053 04 Spišské Podhradie uskutočňuje výber dodávateľa na stavebné práce a tovar - podprahová zákazka Zateplenie, výmena okien a dverí objektu Základnej školy s materskou školou sv. Kríža, Kežmarok". Výzva na predkladanie ponúk.


21.7.2010
Výber dodávateľa.V zmysle ustanovenia § 99 ods. 3 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov obstarávateľ - osoba podľa § 7 Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie, Spišská Kapitula č. 13, 053 04 Spišské Podhradie uskutočňuje výber dodávateľa na stavebné práce a tovar - podprahová zákazka Rekonštrukcia základnej školy Smrekova 38, Smižany". Výzva na predkladanie ponúk.


21.7.2010
Výber dodávateľa.V zmysle ustanovenia § 99 ods. 3 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov obstarávateľ - osoba podľa § 7 Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie, Spišská Kapitula č. 13, 053 04 Spišské Podhradie uskutočňuje výber dodávateľa na stavebné práce a tovar - podprahová zákazka Rekonštrukcia fasády objektu Základnej školy Juraja Sklenára - Letanovce". Výzva na predkladanie ponúk.


16.7.2010
Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie ako zriaďovateľ školy vyhlásil výberové konanie na miesto riaditeľa školy: (kliknutím na názov školy otvoríte dokument - vyhlásenie výberového konania):


28.5.2010
Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie uverejňuje Výzvu na predkladanie ponúk pri zadávaní podprahovej zákazky na uskutočnenie stavebných prác. Predmet obstarávania: Zníženie energetickej náročnosti a modernizácia CZŠ sv. Gorazda Námestovo".

21.5.2010
Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie uverejňuje Výzvu na predkladanie ponúk pri zadávaní podprahovej zákazky na uskutočnenie stavebných prác. Predmet obstarávania: Zvýšenie kvality vzdelávania na ZŠ s MŠ Štúrova, Stará Ľubovňa.

12.4.2010
Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie ako zriaďovateľ škôl vyhlásil výberové konanie na miesto riaditeľa týchto škôl (kliknutím na názov školy otvoríte dokument - vyhlásenie výberového konania):


28.12.2009
Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie ako zriaďovateľ škôl vyhlásil výberové konanie na miesto riaditeľa týchto škôl (kliknutím na názov školy otvoríte dokument - vyhlásenie výberového konania):

21.4.2009
Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie ako zriaďovateľ škôl vyhlásil výberové konanie na miesto riaditeľa týchto škôl (kliknutím na názov školy otvoríte dokument - vyhlásenie výberového konania):


5.3.2009
Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie ako zriaďovateľ Centra voľného času P. A. Krajčíka v Podolínci vyhlásil výberové konanie na miesto riaditeľa školského zariadenia.


5.3.2009
Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie ako zriaďovateľ Diecézneho centra voľného času vo Važci vyhlásil výberové konanie na miesto riaditeľa školského zariadenia.


2.2.2009
Katolícke pedagogické a katechetické centrum, n. o. v Spišskej Novej Vsi organizuje pre učiteľov katolíckych škôl a katechétov rôzne formy vzdelávania. Konkrétna ponuka a viac informácií o vzdelávaní nájdete na stránkach KPKC.


12.12.2008
Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie ako zriaďovateľ SOŠ zdravotníckej Š. Kluberta v Levoči vyhlásil výberové konanie na miesto riaditeľa školy.


12.12.2008
Oznámenie MPC, generálneho riaditeľstva v Bratislave pre učiteľov, ktorí majú záujem o 1. kvalifikačnú skúšku ... TU


25.6.2008
DCVČ vo Važci a TOWARZYSTWO SLOWAKOW W POLSCE organizujú v dňoch 7.7.2008 - 20.7.2008 (1. turnus) a 21.7.2008 - 2.8.2008 (2. turnus) letný jazykový tábor. Tu si môžete stiahnuť prihlášku do tábora.


16.6.2008
Termíny výberových konaní na miesto riaditeľa školy:


16.6.2008
Metodicko-pedagogické centrum, a. p., Tomášikova 4, Bratislava v spolupráci so školským úradom Biskupstva Spišské Podhradie pripravil pre riaditeľov katolíckych škôl seminár zameraný na tvorbu vzdelávacích programov školy. Seminár sa uskutoční dňa 19. a 20. júna 2008 v priestoroch Kžazského seminára biskupa J. Vojtaššáka v Sp. Podhradí. Pozvánka s programom a organizačnými pokynmi bola zaslaná na jednotlivé školy.


16.6.2008
V súťaži o najlepšie e-Twinning projekty na Slovensku sa umiestnila v školskom roku 2007/2008 Základná škola Š. Šmálika v Tvrdošíne. Vyhodnotenie súťaže nájdete na stránkach eTwinningu. Škole k úspechu blahoželáme.


27.5.2008
Vyhlásenie výberového konania na miesta riaditeľov týchto škôl:


21.4.2008
Slovenská republika za predpokladu splnenia maastrichtských kritérií prejde na spoločnú európsku menu 1. januára 2009. Národný plán zavedenia EURA predstavuje dokument, v ktorom je obsiahnutá postupnosť jednotlivých krokov potrebných pre bezproblémové a úspešné zavedenie a používanie EURA v celom hospodárstve SR. Národným koordinátorom zavedenia EURA v SR je Ministerstvo financií SR spolu s Národnou bankou Slovenska, na plnení niektorých úloh sa podieľa i Štatistický úrad SR, ktorý monitoruje názory občanov SR na pripravované zavedenie EURA na Slovensku. Informácie o zavedení EURA v Slovenskej republike:
Zavedenie eura v SR
Euro - naša mena
Národná banka Slovenska


14.4.2008
Dňa 15.4.2008 sa uskutoční porada ekonómov katolíckych škôl k vypracovaniu správy o hospodárení školy za rok 2007 a k problematike zavedenia eura ako meny v SR. Po porade bude školsnie ekonómov. Viac informácií v priloženom liste.


17.10.2007
Ministerstvo školstva SR, Krajský školský úrad v Žiline a Gymnázium sv. Františka v Žiline pozývajú stredné školy Slovenska zapojiť sa do celoslovenskej kampane Červené stužky. Viac informácií na www.cervenestuzky.sk.


10.10.2007
Dňa 15.10.2007 sa v biskupskej rezidencii v Spišskej Kapitule uskutoční stretnutie učiteľov začínajúcich svoju pedagogickú prax na katolíckych školách Spišskej diecézy s diecéznym biskupom Mons. Prof. ThDr. Františekom Tondrom a pomocným biskupom Mons. Andrejom Imrichom.


23.4.2007
Program vybavenia a dobudovania cirkevných škôl a školských zariadení na Slovensku výsledky hodnotenia projektov RENOVABIS - 1. kolo 2007


18.4.2007
Dňa 24.4.2007 o 10.00 hod. sa vo Svite (zariadenie FOCOLARE, Štrefánikova ul.) uskutoční porada riaditeľov katolíckych škôl a školských zariadení Spišskej diecézy.


29.3.2007
V dňoch 11. - 12. apríla 2007 sa v Ružomberku uskutoční celoslovenská porada riaditeľov katolíckych škôl a XV. valné zhromaždenie Združenia katolíckych škôl Slovenska. Pozvánka.(súbor vo formáte PDF 2,92 MB)


14.3.2007
V zmysle zákona 597/2003 Z. z. sú školy povinné spracovať správu o hospodárení za rok 2006. Viac informácií a podklady ...


2.2.2007
V dňoch 6.2.2007 a 7.2.2007 sa uskutočnia porady riaditeľov v obvodoch. Viac...


8.1.2007
Ministerstvo školstva SR listom č. CD-2006-785/31152-20091 z 20.11.2006 oznámilo zmenu termínu konania náhradného testovania MONITOR-a 9 - 2007, ktoré sa uskutoční 13. marca 2007 namiesto pôvodného termínu 15. februára 2007. Vykonávací projekt MONITOR9-2007


8.1.2007
Ministerstvo školstva SR oznamuje, že na internetovej stránke Ševt-u bude uverejnený zoznam tlačív... ďalej >>4.1.2007
Od 15. januára 2007 sa budú konať zápisy prvákov do základnej školy. Viac tu...


30.11.2006
Dňa 7. decembra 2006 sa v pastoračných priestoroch pod kostoom sv. Cyrila a Metoda na sídl. JUH v Poprade uskutoční porada riaditeľov katolíckych škôl Spišskej diecézy. Pozvánka na stiahnutie TU.


9.11.2006
Dňa 25. novembra 2006 sa v Cirkevnej spojenej škole v Poprade uskutoční krajské kolo súťaže "... a slovo bolo u Boha". Čítajte propozície súťaže.


17.10.2006
Dňa 10. a 11. novembra 2006 sa uskutoční diecézny turnaj vo volejbale. Organizátori turnaja sú Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku, Gymnázium sv. Andreja v Ružomberku a ZŠ sv. Vincentza v Ružomberku. Propozície turnaja.


17.10.2006
V zmysle vyhlášky MŠ SR č. 9/2006 Z. z. sú školy a školské zariadenia povinné vypracovať správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach, do 30.10.2006 poslať na schválenie zriaďovateľovi. Tu uvádzame vzor titulného listu.


5.10.2006
16. októbra 2006 o 9.00 hod. sa v Gymnáziu sv. Andreja v Ružomberku uskutoční seminár o používaní interaktívnej tabule - systém eBeam. Pozvánka na seminár...


27.9.2006
Dňa 11. októbra 2006 o 10.00 hod. sa v aule Rímskokatolíckeho Biskupského úradu v Spišskom Podhradí uskutoční stretnutie diecézneho biskupa so začínajúcimi učiteľmi katolíckych škôl Spišskej diecézy. Pozvánka na podujatie...