Platový poriadok

Na tejto stránke sa nachádza platový poriadok, ktorý sa vzahuje len na školy a školské zariadenia v zriaďovatežskej pôsobnosti Rímskokatolíckej cirkvi Biskupstva Spišské Podhradie.

Platový poriadok platný od 1.1.2019.