Voľné pracovné miesta


V súlade s ustanovením § 84 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov  tu uvádzame voľné pracovné miesta pedagogických a odborných zamestnancov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Rímskokatolíckej cirkvi Biskupstva Spišské Podhradie.


06.08.2021
Názov zamestnávateľa: Základná škola s materskou školou Rudofa Dilonga v Trstenej

    - pracovné miesto na pozíciu asistent učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením
      (kliknite pre zobrazenie)
   

12.07.2021
Názov zamestnávateľa: Základná škola s materskou školou sv. Kríža v Kežmarku
V rámci národného projektu "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II":
    - pracovné miesto na pozíciu asistent učiteľa (kliknite pre zobrazenie)
   

24.11.2020
Názov zamestnávateľa: Základná škola s materskou školou Rudofa Dilonga v Trstenej
V rámci národného projektu "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II":
    - pracovné miesto na pozíciu asistent učiteľa (kliknite pre zobrazenie)
    - pracovné miesto na pozíciu špeciálny pedágóg (kliknite pre zobrazenie)

11.02.2020
Názov zamestnávateľa: Základná škola s materskou školou sv. Cyrila a Metoda
Adresa: Štúrova č.3, 064 01 Stará Ľubovňa
Kontakt: Ing. Monika Maníková, +421 917 927 561, riaditel@zscmsl.sk
Úväzok: 2 x 100%
Dátum nástupu: 01.03.2020
Kategória zamestnanca: pedagogický asistent, asistent učiteľa v MŠ

Požadované vzdelanie: v zmysle Vyhlášky MŠVVaŠ 1/2020 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov
Požadované doklady: kliknite pre zobrazenie
11.02.2020
Názov zamestnávateľa: Základná škola s materskou školou sv. Cyrila a Metoda
Adresa: Štúrova č.3, 064 01 Stará Ľubovňa
Kontakt: Ing. Monika Maníková, +421 917 927 561, riaditel@zscmsl.sk
Úväzok: 100%
Dátum nástupu: 01.03.2020
Kategória zamestnanca: školský špeciálny pedagóg v MŠ

Požadované vzdelanie: v zmysle Vyhlášky MŠVVaŠ 1/2020 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov
Požadované doklady: kliknite pre zobrazenie

13.12.2018
Názov zamestnávateľa: Základná škola Povýšenia sv. Kríža
Adresa: Smreková 38, 053 11 Smižany
Kontakt: zspsksmi@zspsksmi.sk
Úväzok: 50 %
Dátum nástupu: 15.01.2019
Kategória zamestnanca:
školský psychológ
Požadované vzdelanie: V súlade s Vyhláškou MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.
Požadované doklady: kliknite pre zobrazenie
13.12.2018
Názov zamestnávateľa: Základná škola Povýšenia sv. Kríža
Adresa: Smreková 38, 053 11 Smižany
Kontakt: zspsksmi@zspsksmi.sk
Úväzok: 50%
Dátum nástupu: 15.01.2019
Kategória zamestnanca: sociálny pedagóg
Požadované vzdelanie: 
V súlade s Vyhláškou MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov. 5 rokov pedagogickej praxe v špeciélnej škole alebo triede.
Požadované doklady: kliknite pre zobrazenie

3.1.2017
Názov zamestnávateľa: Základná škola sv. Michala Spišské Tomášovce
Adresa: Školská 1, 052 01 Spišské Tomášovce
Kontakt: zstomasovce@gmail.com
Úväzok: 100 %
Pracovný pomer: doba určitá, 30.6.2017
Dátum nástupu: 01.02.2017
Kategória zamestnanca:
pedagogický asistent
Požadované vzdelanie: V súlade s Vyhláškou MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.
Požadované doklady: žiadosť, profesijný životopis, doklady o nadobudnutom vzdelaní, potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti, doložiť do 27.1.2017 poštou alebo osobne
3.1.2017
Názov zamestnávateľa: Základná škola sv. Michala Spišské Tomášovce
Adresa: Školská 1, 052 01 Spišské Tomášovce
Kontakt: zstomasovce@gmail.com
Úväzok: 100 %
Dátum nástupu: 01.02.2017
Kategória zamestnanca: školský špeciálny pedagóg
Požadované vzdelanie: 
V súlade s Vyhláškou MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov. 5 rokov pedagogickej praxe v špeciélnej škole alebo triede.
Požadované doklady: žiadosť, profesijný životopis, doklady o nadobudnutom vzdelaní, potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti, doložiť do 27.1.2017 poštou alebo osobne

1.8.2016
Názov zamestnávateľa: Základná škola s materskou školou Kráľovnej Pokoja
Adresa: Haligovce č. 24, 065 34 Veľká Lesná
Kontakt: zs-kp@zshaligovce.edu.sk, tel. 0911 646 354
Úväzok: 10 hod. týždenne
Dátum nástupu: 01.09.2016
Kategória zamestnanca: učiteľ TEV pre II. stupeň ZŠ
Požadované vzdelanie: vysokoškolské 2. stupňa
(vyhl. 437/2009 Z. z.)
Požadované doklady: žiadosť o prijatie, profesijný životopis, doklady o nadobudnutom vzdelaní, aktuálny výpis z registra trestov, potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti


1.3.2016
Názov zamestnávateľa: Základná škola sv. Cyrila a Metoda
Adresa: Markušovská cesta 8, Spišská Nová Ves
Kontakt: orininzscam@gmail.com, tel. 0910 956 461
Úväzok: 1
Dátum nástupu: 01.04.2016
Kategória zamestnanca: ekonóm školy
Požadované vzdelanie:
minimálne: úplné stredné odborné s maturitou ekonomického zamerania
vyhovujúce: vysokoškolské vzdelanie 1. alebo 2. stupňa so zameraním na ekonomiku, mzdové účtovníctvo a personalistiku
Požadované doklady: profesný životopis, doklady o vzdelaní, lekárske potvrdenie
Iné súvisiace požiadavky: (kliknite pre zobrazenie)


16.7.2015
Názov zamestnávateľa: Cirkevné gymnázium Š. Mišíka, Spišská Nová Ves
Adresa: Radničné nám. 271/8, 052 01 Spišská Nová Ves
Kontakt: Tel: 0915 930 494, e-mail: gymsnv@kapitula.sk , www.cgymmisikasnv.edupage.sk
Úväzok: 1
Dátum nástupu: 2.9.2015
Kategória zamestnanca: pedagogický zamestnanec - učiteľ s aprobáciou MAT - FYZ pre SŠ
Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské 2. stupňa (vyhl. 437/2009 Z. z.)
Požadované doklady: žiadosť o prijatie, profesijný životopis, doklady o nadobudnutom vzdelaní, aktuálny výpis z registra trestov, potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti


16.7.2015
Názov zamestnávateľa: Špeciálna základná škola internátna sv. K. Hofbauera
Adresa: Kláštorná 2, 065 03 Podolínec
Kontakt: Tel: 052 439 1257, e-mail: szsikh@slnet.sk , jozef.goc@slnet.sk
Úväzok: 1
Dátum nástupu: 2.9.2015 na dobu určitú do 30.6.2016
Kategória zamestnanca: pedagogický zamestnanec
Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné odborné, vysokoškolské 1. stupňa (vyhl. 437/2009 Z. z.)
Požadované doklady: žiadosť o prijatie, profesijný životopis, doklady o nadobudnutom vzdelaní poslať do 15.8.2015, v 2. polovici augusta sa uskutoční výberové konanie


23.6.2015
Názov zamestnávateľa: CZŠ s MŠ sv. Matúša
Adresa: 034 91 Švošov, Školská 7124
Kontakt: Tel: 044 4391146, e-mail: skolasvosov@gmail.com
Úväzok: 1
Dátum nástupu: od 2.9.2015 na zastupovanie počas materskej dovolenky
Kategória zamestnanca: pedagogický zamestnanec, učiteľ ZŠ - primárne vzdelávanie
Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské 2. stupňa (podľa vyhlášky č. 437/2009 Z. z.)
Požadované doklady: žiadosť o prijatie, profesijný životopis, doklady o nadobudnutom vzdelaní, výpis z registra trestov, potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti


23.6.2015
Názov zamestnávateľa: CZŠ s MŠ sv. Matúša
Adresa: 034 91 Švošov, Školská 7124
Kontakt: Tel: 044 4391146, e-mail: skolasvosov@gmail.com
Úväzok: 0,5
Dátum nástupu: od 2.9.2015 na zastupovanie počas materskej dovolenky
Kategória zamestnanca: pedagogický zamestnanec - vychovávateľ v ŠKD
Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské 1. alebo 2. stupňa (podľa vyhlášky č. 437/2009 Z. z.)
Požadované doklady: žiadosť o prijatie, profesijný životopis, doklady o nadobudnutom vzdelaní, výpis z registra trestov, potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti


23.6.2015
Názov zamestnávateľa: CZŠ s MŠ sv. Matúša
Adresa: 034 91 Švošov, Školská 7124
Kontakt: Tel: 044 4391146, e-mail: skolasvosov@gmail.com
Úväzok: 1
Dátum nástupu: od 2.9.2015 na dobu určitú do 31.12.2015
Kategória zamestnanca: pedagogický zamestnanec - asistent učiteľa
Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné odborné, vysokoškolské 1. stupňa (podľa vyhlášky č. 437/2009 Z. z.)
Požadované doklady: žiadosť o prijatie, profesijný životopis, doklady o nadobudnutom vzdelaní, výpis z registra trestov, potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti


3.6.2015
Názov zamestnávateľa: ZŠ s MŠ Kráľovnej Pokoja
Adresa: Haligovce č. 24
Kontakt: Tel: 052 4397168, e-mail: zs-kp@zshaligovce.edu.sk, www.zskphaligovce.edupage.sk
Úväzok: 1
Dátum nástupu: od 2.9.2015
Kategória zamestnanca: pedagogický zamestnanec učiteľ s aprobáciou matematika pre ZŠ
Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské 2. stupňa (podľa vyhlášky č. 437/2009 Z. z.)
Požadované doklady: žiadosť o prijatie, profesijný životopis, doklady o nadobudnutom vzdelaní, výpis z registra trestov, potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti


26.5.2015
Názov zamestnávateľa: Gymnázium sv. Andreja
Adresa: Nám. A. Hlinku 5, 034 50 Ružomberok
Kontakt: Tel: 044 4321112, e-mail: nemcik@gsa.sk, www.gsa.sk
Úväzok: 1 - dohodou
Dátum nástupu: od 2.9.2015
Kategória zamestnanca: pedagogický zamestnanec - lektor anglického jazyka
Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské 1. alebo 2. stupňa (podľa vyhlášky č. 437/2009 Z. z.)
Požadované doklady: žiadosť o prijatie, profesijný životopis, doklady o nadobudnutom vzdelaní, výpis z registra trestov, potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti


13.2.2015
Názov zamestnávateľa: Cirkevné gymnázium sv. Mikuláša
Adresa: Štúrova 3, 064 01 Stará Ľubovňa
Kontakt: Tel: 05 22388412, e-mail: cgm@slnet.sk
Úväzok: 1
Dátum nástupu: od 1.4.2015, na zástup počas materskej dovolenky
Kategória zamestnanca: pedagogický zamestnanec - učiteľ pre úplné stredné všeobecné vzdelávanie, aprobácia: chémia
Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské 2. stupňa
Požadované doklady: žiadosť o prijatie, profesijný životopis, doklady o nadobudnutom vzdelaní, výpis z registra trestov, potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti


29.1.2015
Názov zamestnávateľa: Cirkevná spojená škola
Adresa: Okružná 2062/25, 026 01 Dolný Kubín
Kontakt: Tel: 043 5885287, 0911 876 026, e-mail: radlinskeho@radlinskeho.sk
Úväzok: 1
Dátum nástupu: 1.2.2015 na zástup počas materskej dovolenky
Kategória zamestnanca: pedagogický zamestnanec, aprobačné predmety GEO, INF
Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské 2. stupňa
Požadované doklady: žiadosť o prijatie, profesijný životopis, doklady o nadobudnutom vzdelaní, výpis z registra trestov


19.12.2014
Názov zamestnávateľa: Špeciálna základná škola internátna sv. K. Hofbauera
Adresa: Kláštorná 2, 065 03 Podolínec
Kontakt: Tel: 052 439 1257, e-mail: szsikh@slnet.sk , jozef.goc@slnet.sk
Úväzok: 1
Dátum nástupu: 1.2.2015 na dobu určitú do 31.12.2015
Kategória zamestnanca: nepedagogický zamestnanec
Kvalifikačné predpoklady: základné vzdelanie
Požadované doklady: žiadosť o prijatie, profesijný životopis, doklady o nadobudnutom vzdelaní poslať do 16.1.2015, dňa 23.1.2015 sa uskutoční výberové konanie


19.12.2014
Názov zamestnávateľa: ZŠ s MŠ Kráľovnej Pokoja
Adresa: Haligovce č. 24, 065 34 Haligovce
Kontakt: Tel/Fax: 052 - 4397168, mobil: 0911 646354, e-mail: zs-kp@zshaligovce.edu.sk
Úväzok: 0,8 - zástupovanie počas MD
Dátum nástupu: 8.1.2015
Kategória zamestnanca: učiteľ s aprobačným predmetom ANJ, vychovávateľ v ŠKD
Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa - podľa vyhlášky č. 437/2009 Z. z.
Požadované doklady: žiadosť o prijatie, profesijný životopis, doklady o nadobudnutom vzdelaní, výpis z registra trestov


30.1.2014
Názov zamestnávateľa: Gymnázium sv. Andreja
Adresa: Nám. A. Hlinku 5, 034 50 Ružomberok
Kontakt: 044 4321112, e-mail: nemcik@gsa.sk, www.gsa.sk
Úväzok: 1
Dátum nástupu: 1.2.2014
Kategória zamestnanca: učiteľ s aprobačnými predmetmi chémia - matematika na zástup do 30.6.2014
Kvalifikačné predpoklady: učiteľ vyššieho sekundárneho vzdelávania vzdelávania - podľa vyhlášky č. 437/2009 Z. z.
Požadované doklady: žiadosť o prijatie, profesijný životopis, doklady o nadobudnutom vzdelaní, výpis z registra trestov


15.1.2014
Názov zamestnávateľa: ZŠ s MŠ sv. Kríža
Adresa: Petržalská 21, 060 01 Kežmarok
Kontakt: 052 4565002, e-mail: skola@zspetkk.edu.sk, www.zspetkk.edupage.org
Úväzok: 1
Dátum nástupu: 1.3.2014
Kategória zamestnanca: zástupca riaditeľa školy pre materskú školu - výberové konanie
Kvalifikačné predpoklady: učiteľ predprimárneho vzdelávania - podľa vyhlášky č. 437/2009 Z. z., najmenej 5 rokov pedagogickej praxe
Požadované doklady: písomná prihláška do výberového konania, životopis, overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní, písomný súhlas so spracovaním osobných údajov, výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace), čestné prehlásenie o praktizovaní náboženského života, písomný návrh koncepcie rozvoja materskej školy
Podrobnosti o vyhlásení výberového konania sú na webovej stránke školy.


15.1.2014
Názov zamestnávateľa: ZŠ s MŠ sv. Kríža
Adresa: Petržalská 21, 060 01 Kežmarok
Kontakt: 052 4565002, e-mail: skola@zspetkk.edu.sk, www.zspetkk.edupage.org
Úväzok: 1
Dátum nástupu: 1.3.2014
Kategória zamestnanca: mzdová účtovníčka
Kvalifikačné predpoklady: minimálne stredné ekonomické úplné
Požadované doklady: žiadosť o prijatie do pracovného pomeru, životopis, kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní, písomný súhlas so spracovaním osobných údajov, výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace), čestné prehlásenie o praktizovaní náboženského života


5.6.2013
Názov zamestnávateľa: ZŠ s MŠ sv. Kríža
Adresa: Petržalská 21, 060 01 Kežmarok
Kontakt: 052-4565002, e-mail: skola@zspetkk.edu.sk, www.zspetkk.edupage.sk
Úväzok: 1
Dátum nástupu: 1.9.2013
Kategória zamestnanca: učiteľ primárneho vzdelávania
Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa
Požadované doklady: profesný životopis, doklady o vzdelaní, výpis z registra trestov, lekárske potvrdenie o spôsobilosti na výkon povolania
Iné súvisiace požiadavky: žiadosť o prijatie do zamestania, krstný a asobášný list, odporúčanie správcu farnosti v mieste bydliska uchádzača spolu s požadovanými dokladmi poslať na adresu školy


20.5.2013
Názov zamestnávateľa: ZŠ s MŠ Kráľovnej Pokoja
Adresa: Haligovce, č. 24, 065 34 Haligovce
Kontakt: zs-kp@zshaligovce.edu.sk, 052 - 4397168, www.zskphaligovce.edupage.org
Úväzok: 1
Dátum nástupu: 2.9.2013, na dobu určitú do 30.6.2014
Kategória zamestnanca: učiteľ s aprobáciou AJ pre ZŠ
Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa
Požadované doklady: profesný životopis, doklady o vzdelaní, pri nástupe do zamestnania výpis z registra trestov, lekárske potvrdenie o spôsobilosti na výkon povolania
Iné súvisiace požiadavky: žiadosť o prijatie do zamestania spolu s požadovanými dokladmi poslať na adresu školy


13.3.2013
Názov zamestnávateľa: Špeciálna základná škola internátna sv. K. Hofbauera
Adresa: Kláštorná 2, 065 03 Podolínec
Kontakt: szsikh@slnet.sk, 052 - 4391257, www.szspodolinec.edu.sk
Úväzok: 1
Dátum nástupu: 1.4.2013, na dobu určitú do 31.12.2013
Kategória zamestnanca: pedagogický asisitent
Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné odborné - pedagogické, vysokoškolské vzdelanie 1. stupňa
Požadované doklady: profesný životopis, doklady o vzdelaní, pri nástupe do zamestnania výpis z registra trestov, lekárske potvrdenie o spôsobilosti na výkon poovolania
Iné súvisiace požiadavky: žiadosť o prijatie do zamestania spolu s požadovanými dokladmi poslať na adresu školy do 24.3.2013


27.12.2012
Názov zamestnávateľa: Cirkevná spojená škola v Dolnom Kubíne
Adresa: Okružná 2062/25, 026 01 Dolný Kubín
Kontakt: radlinskeho@radlinskeho.sk; tel. č. 043-5885287, 0911 876026
Úväzok: 1
Dátum nástupu: 8.1.2013, na dobu určitú do 30.6.2013
Kategória zamestnanca: učiteľ s aprobačnými predmetmi DEJ, RUJ, GEO pre 5. - 12. roč.
Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské 2. stupňa
Požadované doklady: profesný životopis, doklady o vzdelaní
Iné súvisiace požiadavky: žiadosť o prijatie do zamestania spolu s požadovanými dokladmi


27.12.2012
Názov zamestnávateľa: Cirkevná spojená škola v Dolnom Kubíne
Adresa: Okružná 2062/25, 026 01 Dolný Kubín
Kontakt: radlinskeho@radlinskeho.sk; tel. č. 043-5885287, 0911 876026
Úväzok: 1
Dátum nástupu: 1.1.2013, na dobu určitú do 30.6.2013
Kategória zamestnanca: učiteľ s aprobačným predmetom FYZ pre 5. - 12. roč.
Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské 2. stupňa
Požadované doklady: profesný životopis, doklady o vzdelaní
Iné súvisiace požiadavky: žiadosť o prijatie do zamestania spolu s požadovanými dokladmi


22.11.2012
Názov zamestnávateľa: Gymnázium sv. Andreja v Ružomberku
Adresa: Nám. A. Hlinku 5, 03,4 50 Ružomberok
Kontakt: nemcik@gsa.sk; tel. č. 044-4321112
Úväzok: 1
Dátum nástupu: 06.12.2012, na dobu určitú do 30.6.2013
Kategória zamestnanca: učiteľ s aprobáciou AJ pre 5. - 12. roč.
Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské 2. stupňa
Požadované doklady: profesný životopis, doklady o vzdelaní
Iné súvisiace požiadavky: žiadosť o prijatie do zamestania spolu s požadovanými dokladmi poslať na adresu školy najneskôr do 30.11.2012


20.8.2012
Názov zamestnávateľa: Špeciálna základná škola internátna sv. K. Hofbauera v Podolínci
Adresa: Kláštorná 2, 065 03 Podolínec
Kontakt: szsikh@slnet.sk, szsikh1@slnet.sk, jozef.goc@slnet.sk, tel.: 052 - 4391257
Úväzok: 1
Dátum nástupu: 01.09.2012, na dobu určitú do 30.6.2013
Kategória zamestnanca: pomocný vychovávateľ v školskom internáte
Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie
Požadované doklady: profesný životopis, doklady o vzdelaní
Iné súvisiace požiadavky: žiadosť o prijatie do zamestania spolu s požadovanými dokladmi poslať na adresu školy najneskôr do 24.8.2012


24.7.2012
Názov zamestnávateľa: Gymnázium sv. Andreja v Ružomberku
Adresa: Námestie A. Hlinku 5, 034 50 Ružomberok
Kontakt: gsa@gsa.sk, nemcik@gsa.sk, tel. 044 4329462, www.gsa.sk
Úväzok: 1
Dátum nástupu: 01.09.2012, na zastupovanie
Kategória zamestnanca: učiteľ s aprobáciou AJ pre 5. - 12. ročník
Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské pedagogické vzdelanie
Požadované doklady: profesný životopis, doklady o vzdelaní, lekárske potvrdenie
Iné súvisiace požiadavky: žiadosť o prijatie do zamestania spolu s požadovanými dokladmi poslať na adresu školy.


10.7.2012
Názov zamestnávateľa: Gymnázium sv. Františka Assiského
Adresa: Kláštorská ulica č. 24, 054 01 Levoča
Kontakt: skola@gsfalev.sk, gsfalev@gmail.com, tel. 053 4170600
Úväzok: 1
Dátum nástupu: 01.09.2012
Kategória zamestnanca: učiteľ s aprobáciou SJ - AJ pre 5. - 12. ročník
Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské pedagogické vzdelanie
Požadované doklady: profesný životopis, doklady o vzdelaní, lekárske potvrdenie
Iné súvisiace požiadavky: žiadosť o prijatie do zamestania spolu s požadovanými dokladmi poslať na adresu školy.


1.6.2012
Názov zamestnávateľa: Cirkevná spojená škola
Adresa: Okružná 2062/25, 026 01 Dolný Kubín
Kontakt: radlinskeho@radlinskeho.sk , tel. 043 5885287, 0903 862008
Úväzok: 1
Dátum nástupu: 01.09.2012
Kategória zamestnanca: učiteľ s aprobáciou SJ - AJ pre 5. - 12. ročník
Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské pedagogické vzdelanie
Požadované doklady: profesný životopis, doklady o vzdelaní, lekárske potvrdenie
Iné súvisiace požiadavky: žiadosť o prijatie do zamestania spolu s požadovanými dokladmi poslať na adresu školy.
Linka na webové sídlo školy.


23.4.2012
Názov zamestnávateľa: Základná škola sv. Cyrila a Metoda
Adresa: Markušovská cesta 8, 052 01 Spišská Nová Ves
Kontakt: orinin@zsmarkusnv.edu.sk, tel. 053 4188830, 0910 956 461
Úväzok: 1
Dátum nástupu: 01.08.2012 - na dobu neurčitú, skúšobná doba 3 mesiace
Kategória zamestnanca: riaditeľka školskej jedálne
Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné odborné vzdelanie - hotelová akadémia, spoločné stravovanie
Požadované doklady: profesný životopis, doklady o vzdelaní, lekárske potvrdenie o telesnej spôsobilosti na výkon povolania
Iné súvisiace požiadavky: žiadosť o prijatie do zamestania spolu s požadovanými dokladmi poslať na adresu školy najneskôr do 10.05.2012.
Vyhlásenie výberového konania.


13.2.2012
Názov zamestnávateľa: Špeciálna základná škola internátna sv. Klementa Hofbauera
Adresa: Kláštorná 2, 065 03 Podolínec
Kontakt: szsikh@slnet.sk, szsikh1@slnet.sk, jozef.goc@slnet.sk, tel. : 052/4391257
Úväzok: 0,5 úväzok
Dátum nástupu: 01.03.2012 - na dobu určitú do 31.12.2012
Kategória zamestnanca: pedagogický asistent
Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné odborné vzdelanie - pedagogické, vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
Požadované doklady: profesný životopis, doklady o vzdelaní, výpis z registra trestov, lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti na výkon povolania
Iné súvisiace požiadavky: žiadosť o prijatie do zamestania spolu s požadovanými dokladmi poslať na adresu školy najneskôr do 22.02.2012.