Zamestnanci školského úradu

PaedDr. Maroš Labuda riaditež úradu dsu@kapitula.sk
Mgr. Marcela Vošková samostatný pracovník voskova@kapitula.sk