Výberové konanie


08.06.2021
Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie ako zriaďovatež cirkevných škôl vyhlásuje výberové konania na obsadenie miesta riaditeža školy:

 • Základná škola s materskou školou sv. Matúša, Švošov

 • 21.05.2021
  Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie ako zriaďovatež cirkevných škôl vyhlásuje výberové konania na obsadenie miesta riaditeža školy:

 • Základná umelecká škola sv. Jána Nepomuckého, Klčov

 • 26.04.2021
  Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie ako zriaďovatež cirkevných škôl vyhlásuje výberové konania na obsadenie miest riaditežov škôl:

 • Základná škola s materskou školou sv. Jána Nepomuckého, Klčov
 • Gymnázium sv. Františka Assiského, Levoča
 • Základná škola Povýšenia sv. Kríža, Smižany
 • Cirkevná materská škola, Spišská Nová Ves
 • Základná škola sv. Michala, Spišské Tomášovce
 • Cirkevné gymnázium sv. Mikuláša, Stará źubovňa
 • Základná škola s materskou školou sv. Cyrila a Metoda, Stará źubovňa

 • 10.04.2019
  Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie ako zriaďovatež cirkevných škôl vyhlásuje výberové konanie na miesta riaditežov týchto škôl:

 • Základná škola s materskou školou Krážovnej Pokoja, Haligovce
 • Stredná zdravotnícka škola Štefana Kluberta, Levoča
 • Základná škola Apoštola Pavla, Liptovský Mikuláš
 • Stredná odborná škola sv. Klementa Hofbauera, Podolínec
 • Základná škola Povýšenia sv. Kríža, Smižany
 • Základná škola sv. Cyrila a Metoda, Spišská Nová Ves
 • Cirkevná spojená škola, Spišské Vlachy
 • Základná škola Štefana Šmálika, Tvrdošín

 • 31.01.2019
  Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie ako zriaďovatež cirkevných škôl vyhlásuje výberové konanie na miesta riaditežov týchto školských zariadení:

 • Diecézne centrum vožného času, Važec
 • Centrum vožného času pátra A. Krajčíka, Podolínec

 • 03.01.2019
  Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie ako zriaďovatež Spojenej školy sv. Klementa Hofbauera internátnej v Podolínci vyhlásuje výberové konanie na miesto riaditeža školy.


  10.9.2018
  Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie ako zriaďovatež Cirkevného centra vožného času v Krížovej Vsi vyhlásuje výberové konanie na miesto riaditeža centra.


  24.04.2018
  Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie ako zriaďovatež cirkevných škôl vyhlásuje výberové konanie na miesta riaditežov týchto škôl:


  20.11.2017
  Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie ako zriaďovatež cirkevných škôl vyhlásuje výberové konanie na miesta riaditežov týchto škôl:


  24.4.2017
  Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie ako zriaďovatež Cirkevnej spojenej škole v Poprade vyhlásuje výberové konanie na miesto riaditeža školy.


  22.11.2016
  Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie ako zriaďovatež Gymnázia sv. Andeja v Ružomberku vyhlásuje výberové konanie na miesto riaditeža školy.


  1.8.2016
  Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie ako zriaďovatež cirkevných škôl vyhlásuje výberové konanie na miesta riaditežov týchto škôl:


  28.4.2016
  Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie ako zriaďovatež cirkevných škôl vyhlásuje výberové konanie na miesta riaditežov týchto škôl:


  12.1.2016
  Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie ako zriaďovatež cirkevných škôl vyhlásuje výberové konanie na miesta riaditežov týchto škôl:


  15.7.2015
  Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie ako zriaďovatež cirkevných škôl vyhlásuje výberové konanie na miesta riaditežov týchto škôl:


  28.4.2015
  Spišský diecézny biskup Mons. Štefan Sečka vyhlásuje výberové konanie na miesto riaditeža diecézneho školského úradu. Riaditež DŠÚ - vyhlásenie výberového konania


  24.4.2015
  Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie ako zriaďovatež Gymnázia sv. Františka Assiského v Levoči vyhlásuje výberové konanie na miesto riaditeža školy. Gymnázium sv. F. Assiského, Levoča - vyhlásenie výberového konania


  23.4.2015
  Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie ako zriaďovatež cirkevných škôl vyhlásuje výberové konanie na miesta riaditežov týchto škôl:


  7.4.2015
  Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie ako zriaďovatež Spojenej školy Jána Vojtaššáka internátnej v Levoči vyhlásuje výberové konanie na miesto riaditeža tejto školy. Vyhlásenie výberového konania: SŠJVI Levoča - vyhlásenie výberového konania


  20.5.2014
  Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie ako zriaďovatež Cirkevnej spojenej školy v Spišských Vlachoch vyhlásuje výberové konanie na miesto riaditeža tejto školy. Vyhlásenie výberového konania: CSŠ Spišské Vlachy


  10.4.2014
  Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie ako zriaďovatež škôl vyhlásuje výberové konanie na miesto riaditeža týchto škôl: (kliknutím na názov školy otvoríte dokument - vyhlásenie výberového konania):


  26.2.2014
  Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie ako zriaďovatež Diecézneho centra vožného času vo Važci a Centra vožného času P. A. Krajčíka v Podolínci vyhlasuje výberové konanie na miesto riaditeža uvedených školských zariadení.  3.9.2013
  Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie ako zriaďovatež Cirkevného centra vožného času v Krížovej Vsi vyhlasuje výberové konanie na miesto riaditeža školského zariadenia. Vyhlásenie výberového konania .


  3.6.2013
  Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie ako zriaďovatež ZŠ s MŠ sv. Kríža v Kežmarku vyhlasuje výberové konanie na miesto riaditeža školy. Vyhlásenie výberového konania .


  7.5.2013
  Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie ako zriaďovatež škôl vyhlásuje výberové konanie na miesto riaditeža týchto škôl: (kliknutím na názov školy otvoríte dokument - vyhlásenie výberového konania):


  19.12.2011
  Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie ako zriaďovatež školy vyhlásil výberové konanie na miesto riaditeža školy: (kliknutím na názov školy otvoríte dokument - vyhlásenie výberového konania):


  12.5.2011
  Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie ako zriaďovatež škôl vyhlásil výberové konanie na miesto riaditeža týchto škôl (kliknutím na názov školy otvoríte dokument - vyhlásenie výberového konania):


  17.9.2010
  Výberové konanie na miesto riaditeža školy. Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie ako zriaďovatež Cirkevného gymnázia Š. Mišíka v Spišskej Novej Vsi vyhlásil výberové konanie na miesto riaditeža školy. Vyhlásenie výberového konania.


  16.7.2010
  Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie ako zriaďovatež školy vyhlásil výberové konanie na miesto riaditeža školy: (kliknutím na názov školy otvoríte dokument - vyhlásenie výberového konania):


  12.4.2010
  Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie ako zriaďovatež škôl vyhlásil výberové konanie na miesto riaditeža týchto škôl (kliknutím na názov školy otvoríte dokument - vyhlásenie výberového konania):


  28.12.2009
  Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie ako zriaďovatež škôl vyhlásil výberové konanie na miesto riaditeža týchto škôl (kliknutím na názov školy otvoríte dokument - vyhlásenie výberového konania):

  21.4.2009
  Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie ako zriaďovatež škôl vyhlásil výberové konanie na miesto riaditeža týchto škôl (kliknutím na názov školy otvoríte dokument - vyhlásenie výberového konania):


  5.3.2009
  Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie ako zriaďovatež Centra vožného času P. A. Krajčíka v Podolínci vyhlásil výberové konanie na miesto riaditeža školského zariadenia.


  5.3.2009
  Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie ako zriaďovatež Diecézneho centra vožného času vo Važci vyhlásil výberové konanie na miesto riaditeža školského zariadenia.


  12.12.2008
  Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie ako zriaďovatež SOŠ zdravotníckej Š. Kluberta v Levoči vyhlásil výberové konanie na miesto riaditeža školy.


  16.6.2008
  Termíny výberových konaní na miesto riaditeža školy: