Zmluvy

ZMLUVA O DIELO - ZŠ Povýšenia sv. Kríža Smižany (Prístavba telocvične)
Dodatok č.1 - ZŠ Povýšenia sv. Kríža Smižany (Prístavba telocvične)